فارسی پایه سوم

یادآوری سال قبل۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱یادآوری سال قبل

در این قسمت، می‌خواهیم سال دوم دبستان را دوره کنیم و با یادآوری مطالبی که سال گذشته یاد...

محلّه‌ی ما۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲محلّه‌ی ما

در این قسمت، می‌خواهیم به محله‌هایمان فکر کرده و درباره‌ی مکان‌هایی که هر محله دارد؛ صح...

علامت جمع - شعر پدربزرگ۹۰ ثانیه رایگان

درس ۳علامت جمع - شعر پدربزرگ

در اين قسمت، كمی درباره‌ی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها صحبت می‌کنیم و سپس به سراغ علامت جمع...

كلمه‌های مخالف و انواع مكان‌ها۹۰ ثانیه رایگان

درس ۴كلمه‌های مخالف و انواع مكان‌ها

در این قسمت، کلمه‌های مخالفی که در سال گذشته خواندیم را مرور می‌کنیم. سپس به سراغ انواع...

فارسی گفتاری، فارسی نوشتاری۹۰ ثانیه رایگان

درس ۵فارسی گفتاری، فارسی نوشتاری

اگر بخواهیم گزارشی بنویسیم از یک روز که برای گردش به طبیعت رفته‌ایم؛ چه باید بکنیم؟ د...

فارسی گفتاری، فارسی نوشتاری - شعر هم‌بازی۹۰ ثانیه رایگان

درس ۶فارسی گفتاری، فارسی نوشتاری - شعر هم‌بازی

در اين قسمت، «بياموز و بگو» مرتبط با درس سوم كتاب را با هم ياد می‌گيريم. این بخش دربا...

آلودگی صوتی – نشانه‌های نگارشی۹۰ ثانیه رایگان

درس ۷آلودگی صوتی – نشانه‌های نگارشی

آلودگی صوتی چیست؟ در این قسمت، درباره‌ی آلودگی صوتی صحبت کرده و با آن آشنا می‌شویم. س...

بلدرچین و برزگر – کلمات هم‌نویسه۹۰ ثانیه رایگان

درس ۸بلدرچین و برزگر – کلمات هم‌نویسه

در این قسمت، به بررسی درس «بلدرچین و برزگر» و کلمات آن می‌پردازیم. سپس درباره‌ی کلمات ه...

زمان‌ها – شعر مثل باران۹۰ ثانیه رایگان

درس ۹زمان‌ها – شعر مثل باران

در این قسمت، درباره‌ی زمان در جملات صحبت می‌کنیم. سپس بخش «بیاموز و بگو»، از سه درس ۷ ت...

فداکاران۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۰فداکاران

در این قسمت، در مورد درست‌کاری و مسئولیت‌پذیری صحبت می‌کنیم. در مورد اینکه اگر کسی اشتب...

کار نیک۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۱کار نیک

در این قسمت، متن درس کار نیک را با هم می‌خوانیم و معنی می‌کنیم. واژه‌آموزی این درس را ی...

حکایت (قسمت آخر ترم اول)۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۲حکایت (قسمت آخر ترم اول)

اینکه ما امانت‌دار باشیم؛ موضوع بسیار مهمی است. یعنی اگر چیزی را از کسی قرض می‌گیریم؛ ب...

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)