كلمه‌های مخالف و انواع مكان‌ها

در این قسمت، کلمه‌های مخالفی که در سال گذشته خواندیم را مرور می‌کنیم. سپس به سراغ انواع مکان‌های متنوعی که در هر محله وجود دارد مانند مکان ورزشی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی و ... رفته و با آنها آشنا می‌شویم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۲۰ تا ۲۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)