علامت جمع - شعر پدربزرگ

در اين قسمت، كمی درباره‌ی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها صحبت می‌کنیم و سپس به سراغ علامت جمع می‌رویم. در ابتدا علامت جمعی كه سال گذشته ياد گرفتيم را دوره کرده و بعد با علامت‌های جمعی كه قرار است امسال آنها را بیاموزیم؛ آشنا می‌شویم. مانند ان و ات. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۸ و ۱۹ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)