حکایت (قسمت آخر ترم اول)

اینکه ما امانت‌دار باشیم؛ موضوع بسیار مهمی است. یعنی اگر چیزی را از کسی قرض می‌گیریم؛ باید به خوبی از آن مراقبت کنیم و چهار چشمی حواسمان به آن باشد که هیچ اتفاقی برایش نیفتد. مثلا باید مراقب باشیم که ناگهان گم نشود تا بتوانیم آن را صحیح و سالم به صاحبش بازگردانیم. در این قسمت به حکایتی از بهلول درباره‌ی امانت‌داری می‌پردازیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌ی ۶۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)