یادآوری سال قبل

در این قسمت، می‌خواهیم سال دوم دبستان را دوره کنیم و با یادآوری مطالبی که سال گذشته یاد گرفته شده، برای سال جدید، آمادگی پیدا کنیم. هم‌چنین شعر ستایش را نیز با هم می‌خوانیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)