فداکاران

در این قسمت، در مورد درست‌کاری و مسئولیت‌پذیری صحبت می‌کنیم. در مورد اینکه اگر کسی اشتباهی کرد؛ باید مسئولیت کاری که کرده را بپذیرد و خدای ناکرده دروغ نگوید. حتی اگر گفتن حقیقت به ضرر او باشد. در ادامه نیز یک قسمت از درس چوپان درست‌کار را می‌خوانیم: روزی بود و روزگاری. مردی بود که گوسفندان زیادی داشت. او آدم درست‌کاری نبود. اما چوپانی داشت که از گوسفندهای او نگهداری می‌کرد و مرد درست‌کار و راست‌گویی بود... . در انتهای این بخش با کلمه‌های مخالف آشنا می‌شویم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۳۲، ۳۳ و ۳۵ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)