پایه سوم

برای نمایش درس‌ها، کتاب مورد نظرتان را انتخاب کنید:

آزمایشگاه شگفت‌انگیز امیلی پایه سوم

1 درس جدید اضافه شد.

آشنایی با مشاغل پایه سوم

2 درس جدید اضافه شد.

عمو شادان و خاله پردیس پایه سوم

1 درس جدید اضافه شد.

کاردستی پایه سوم

7 درس جدید اضافه شد.

زبان انگلیسی پایه سوم

نقاشی پایه سوم

7 درس جدید اضافه شد.

آزمایشگاه خانگی پایه سوم

4 درس جدید اضافه شد.

فارسی پایه سوم

ریاضی پایه سوم

علوم پایه سوم

اجتماعی پایه سوم

مهارت های زندگی پایه سوم

هدیه های آسمانی پایه سوم

بسته‌ ۶ ماهه را با تخفیف ویژه خریداری کنید!

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.