آلودگی صوتی – نشانه‌های نگارشی

آلودگی صوتی چیست؟ در این قسمت، درباره‌ی آلودگی صوتی صحبت کرده و با آن آشنا می‌شویم. سپس به نشانه‌های نگارشی می‌پردازیم و کاربرد آنها در جمله را توضیح می‌دهیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)