محلّه‌ی ما

در این قسمت، می‌خواهیم به محله‌هایمان فکر کرده و درباره‌ی مکان‌هایی که هر محله دارد؛ صحبت کنیم. سپس واژه‌های درس را بررسی کرده و بندنویسی را هم تمرین می‌کنیم به طوری که بتوانیم چند جمله‌ی مربوط را کنار هم بیاوریم و یک بند کامل بنویسیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۲ تا ۱۶ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)