فارسی پایه پنجم

تضاد۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱تضاد

در این قسمت قرار است درباره‌ی کلمه‌های متضاد و مخالف با هم صحبت کنیم. موضوع این قسمت ر...

رقص باد، خنده‌ی گل۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲رقص باد، خنده‌ی گل

در این قسمت، شعر «رقص باد، خنده‌ی گل» از پروین دولت‌آبادی را با هم می‌خوانیم؛ معنای کل...

فضل خدا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۳فضل خدا

در این قسمت، شعر زیبای «فضل خدا» اثر شیخ سعدی را می‌خوانیم؛ معنا می‌کنیم و نکات مهم آن ...

دانش زبانی (پسوند گر و گار)۹۰ ثانیه رایگان

درس ۴دانش زبانی (پسوند گر و گار)

در این قسمت درباره‌ی کلمه‌هایی که با «گر» و «گار» ساخته می‌شوند؛ صحبت می‌کنیم. سپس ویژگ...

خرد رهنمای و خرد رهگشای۹۰ ثانیه رایگان

درس ۵خرد رهنمای و خرد رهگشای

قرار است اولین شعر از شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان «خرد رهنمای و خرد رهگشای...

بازرگان و پسران۹۰ ثانیه رایگان

درس ۶بازرگان و پسران

در این قسمت با داستان یک بازرگان دنیا دیده‌ آشنا می‌شویم و نصیحت‌های بسیار آموزنده‌ی ای...

چنار و کدوبن۹۰ ثانیه رایگان

درس ۷چنار و کدوبن

در این قسمت، درس چنار و کدوبُن را با هم می‌خوانیم. این متن نوشته‌ی ناصرخسرو، حکیم و دان...

حکایت زیرکی۹۰ ثانیه رایگان

درس ۸حکایت زیرکی

در این قسمت بخشی از بازنویسی کتاب جوامع الحکایه را با هم می‌خوانیم و به هوش و خرمندی حا...

سرود ملی۹۰ ثانیه رایگان

درس ۹سرود ملی

هر کشور، سرودی با عنوان سرود ملی دارد. در این قسمت، شعر سرود ملی کشورمان ایران را می‌خو...

دفاع از میهن۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۰دفاع از میهن

در این قسمت ماجرای نبرد آریو برزن با سپاه اسکندر مقدونی را با هم می‌خوانیم و می‌بینیم ک...

حکایت وطن دوستی (قسمت آخر ترم اول)۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۱حکایت وطن دوستی (قسمت آخر ترم اول)

در این قسمت حکایتی از علی‌اکبر دهخدا می‌خوانیم که مربوط به کودکی ایشان است و در این ماج...

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)