بازرگان و پسران

در این قسمت با داستان یک بازرگان دنیا دیده‌ آشنا می‌شویم و نصیحت‌های بسیار آموزنده‌ی این بازرگان به فرزندانش را می‌شنویم تا در زندگی خود از آنها استفاده کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)