سرود ملی

هر کشور، سرودی با عنوان سرود ملی دارد. در این قسمت، شعر سرود ملی کشورمان ایران را می‌خوانیم و به بررسی شعر «ای ایران» و قسمتی از شعر ابوالقاسم فردوسی می‌پردازیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۸ تا ۵۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)