حکایت زیرکی

در این قسمت بخشی از بازنویسی کتاب جوامع الحکایه را با هم می‌خوانیم و به هوش و خرمندی حاکم برای کمک به یک مرد پی می‌بریم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌ی ۴۶ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)