دانش زبانی (پسوند گر و گار)

در این قسمت درباره‌ی کلمه‌هایی که با «گر» و «گار» ساخته می‌شوند؛ صحبت می‌کنیم. سپس ویژگی‌های خاص آنها را بررسی کرده و کلمه‌های جدید می‌سازیم. موضوع این قسمت را می توانید در صفحه‌ی ۳۱ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)