زبان انگلیسی ABC

 1. ۹۰ ثانیه رایگان
  ABC

  درس 1ABC

  در قسمت اول این مجموعه با ریتم و موسیقی با ۲۶ حرف زبان انگلیسی آشنا می‌شویم. ریتم و موس...

 2. ۹۰ ثانیه رایگان
  A

  درس 2A

  در این قسمت با ذکر چند مثال اولین حرف زبان انگلیسی رو یاد می‌گیریم.

 3. ۹۰ ثانیه رایگان
  B

  درس 3B

  بریم برای آموزش حرف دوم الفبای انگلیسی.

 4. ۹۰ ثانیه رایگان
  C

  درس 4C

  می‌دونی حرف سوم الفبای انگلیسی چیه؟

 5. ۹۰ ثانیه رایگان
  D

  درس 5D

  در این قسمت با حرف D و مثال‌های اون آشنا می‌شیم.

 6. ۹۰ ثانیه رایگان
  E

  درس 6E

  دوست داری بدونی حرف بعدی که می‌خواهیم یاد بگیریم چیه؟

 7. ۹۰ ثانیه رایگان
  F

  درس 7F

  بریم برای آموزش حرف ششم الفبای انگلیسی.

 8. ۹۰ ثانیه رایگان
  G

  درس 8G

  در این قسمت یه حرف جدید رو با مثال آموزش می‌بینیم.

 9. ۹۰ ثانیه رایگان
  H

  درس 9H

  برای یادگیری حرف بعدی آماده‌ای؟

 10. ۹۰ ثانیه رایگان
  I

  درس 10I

  این قسمت رو ببین تا با حرف نهم الفبای انگلیسی آشنا شی.

 11. ۹۰ ثانیه رایگان
  J

  درس 11J

  بریم برای یادگیری حرف بعدی.

 12. ۹۰ ثانیه رایگان
  K

  درس 12K

  این قسمت به ما حرف K رو آموزش می‌ده. بریم مثال‌هاش رو ببینیم.

 13. ۹۰ ثانیه رایگان
  L

  درس 13L

  این قسمت رو با مثال‌هاش ببین تا حرف جدیدی رو یاد بگیری.

 14. ۹۰ ثانیه رایگان
  M

  درس 14M

  این حرفو اگه یاد بگیری نصف حروف الفبا رو بلدی.

 15. ۹۰ ثانیه رایگان
  N

  درس 15N

  دوست داری بدونی حرف بعدی که می‌خواهیم یاد بگیریم چیه؟

 16. ۹۰ ثانیه رایگان
  O

  درس 16O

  در این قسمت با چند مثال حرف پانزدهم زبان انگلیسی رو یاد می‌گیریم.

 17. ۹۰ ثانیه رایگان
  P

  درس 17P

  بریم برای یادگیری حرف جدید.

 18. ۹۰ ثانیه رایگان
  Q

  درس 18Q

  دوست داری بدونی حرف بعدی که می‌خواهیم یاد بگیریم چیه؟ این ویدئو رو ببین.

 19. ۹۰ ثانیه رایگان
  R

  درس 19R

  در این قسمت با مثال یه حرف دیگه از الفبای انگلیسی رو یاد می‌گیریم.

 20. ۹۰ ثانیه رایگان
  S

  درس 20S

  بریم ببینیم توی این قسمت چه حرفی رو یاد می‌گیریم.

 21. ۹۰ ثانیه رایگان
  T

  درس 21T

  رسیدیم به حرف بیستم!

 22. ۹۰ ثانیه رایگان
  U

  درس 22U

  این قسمت رو با مثال‌هاش ببین تا حرف جدیدی رو یاد بگیری.

 23. ۹۰ ثانیه رایگان
  V

  درس 23V

  دوست داری بدونی حرف بعدی که می‌خواهیم یاد بگیریم چیه؟

 24. ۹۰ ثانیه رایگان
  W

  درس 24W

  این قسمت با مثال‌هاش حرف دیگه‌ای رو بهمون آموزش می‌ده.

 25. ۹۰ ثانیه رایگان
  X

  درس 25X

  حرفی که در این قسمت یاد می‌گیریم رو خیلی جاها دیدیم. فکر کنید ببینید کجاها دیده بودید.

 26. ۹۰ ثانیه رایگان
  Y

  درس 26Y

  بریم برای یادگیری حرف جدید.

 27. ۹۰ ثانیه رایگان
  Z

  درس 27Z

  این قسمت هم اگر ببینیم تمام الفبای انگلیسی رو یاد گرفتیم.

 28. ۹۰ ثانیه رایگان
  AT

  درس 28AT

  در این قسمت کلماتی رو یاد می‌گیریم که حروف مشترک AT دارند.

 29. ۹۰ ثانیه رایگان
  AD

  درس 29AD

  چندتا کلمه انگلیسی می‌شناسید که به AD ختم بشه؟

 30. ۹۰ ثانیه رایگان
  AR

  درس 30AR

  در این قسمت می‌خواهیم چندتا کلمه جدید رو باهم بررسی کنیم که به AR ختم می‌شه.

 31. ۹۰ ثانیه رایگان
  AG

  درس 31AG

  بریم برای یادگیری چندتا کلمه جدید.

 32. ۹۰ ثانیه رایگان
  AIL

  درس 32AIL

  بعد از دیدن این قسمت چندتا کلمه جالب یاد می‌گیرید.

 33. ۹۰ ثانیه رایگان
  AKE

  درس 33AKE

  در این قسمت آموزش کلماتی که آخرش AKE باشه رو می‌بینیم.

 34. ۹۰ ثانیه رایگان
  ACK

  درس 34ACK

  در این قسمت یاد می‌گیریم اسنک که انقدر خوشمزه‌س چجوری نوشته می‌شه.

 35. ۹۰ ثانیه رایگان
  AIN

  درس 35AIN

  دوست داری کلمات جدیدی یاد بگیری که به AIN ختم می‌شه؟

 36. ۹۰ ثانیه رایگان
  ALE

  درس 36ALE

  در این قسمت املای کلمات نهنگ، کلم و ترازو رو یاد می‌گیریم.

 37. ۹۰ ثانیه رایگان
  ALL

  درس 37ALL

  دوست داری بدونی توپ چجوری نوشته می‌شه و چه کلماتی داره؟

 38. ۹۰ ثانیه رایگان
  AM

  درس 38AM

  این قسمت سه تا کلمه جدید مربا، قوچ و صدف خوراکی رو آموزش می‌ده.

 39. ۹۰ ثانیه رایگان
  AME

  درس 39AME

  شما که گیم بازی می‌کنی بلدی انگلیسی بنویسیش؟

 40. ۹۰ ثانیه رایگان
  AN

  درس 40AN

  می‌دونستی دوتا حرف آخر ون، پنکه و کنسرو توی انگلیسی مشترکه؟

 41. ۹۰ ثانیه رایگان
  AP

  درس 41AP

  در این قسمت سه تا کلمه جدید یاد می‌گیریم که آخرش AP‌ داره.

 42. ۹۰ ثانیه رایگان
  ATE

  درس 42ATE

  این قسمت املای کلمات اسکیت، بشقاب و دروازه رو به ما آموزش می‌ده.

 43. ۹۰ ثانیه رایگان
  AY

  درس 43AY

  دوست داری کلمات جدیدی یاد بگیری که به AY ختم می‌شه؟

 44. ۹۰ ثانیه رایگان
  EEL

  درس 44EEL

  در این قسمت یاد می‌گیریم که مارماهی، چرخ و پوست کندن چه حروف مشترکی دارند.

 45. ۹۰ ثانیه رایگان
  EEP

  درس 45EEP

  در این قسمت آموزش سه کلمه که به EEP ختم می‌شن رو می‌بینیم.

 46. ۹۰ ثانیه رایگان
  EET

  درس 46EET

  سه تا کلمه جدید یاد بگیریم که هر سه شون EET دارن.

 47. ۹۰ ثانیه رایگان
  ELL

  درس 47ELL

  این قسمت املای کلمات بوئیدن، زنگ و صدف رو به ما آموزش می‌ده.

 48. ۹۰ ثانیه رایگان
  EN

  درس 48EN

  چندتا کلمه انگلیسی می‌شناسید که به EN ختم بشه؟

 49. ۹۰ ثانیه رایگان
  EST

  درس 49EST

  دوست داری بدونی لانه به انگلیسی چی می‌شه؟

 50. ۹۰ ثانیه رایگان
  ICE

  درس 50ICE

  به تابستون نزدیک می‌شیم. اگه یخ بخواهیم به انگلیسی چی باید بگیم؟

 51. ۹۰ ثانیه رایگان
  ICK

  درس 51ICK

  جوجه رنگی دوست داری؟‌ می‌خوای بدونی توی انگلیسی چجوری نوشته می‌شه؟

 52. ۹۰ ثانیه رایگان
  IDE

  درس 52IDE

  این قسمت سه تا کلمه جدید رو بهمون آموزش می‌ده که هر سه آخرشون IDE‌ داره.

 53. ۹۰ ثانیه رایگان
  ING

  درس 53ING

  اگه تاب بازی رو دوست داری، انگلیسیش هم یاد بگیر.

 54. ۹۰ ثانیه رایگان
  INK

  درس 54INK

  این قسمت سه کلمه با حروف مشترک INK رو آموزش می‌ده

 55. ۹۰ ثانیه رایگان
  IP

  درس 55IP

  اگر هیچ کلمه انگلیسی که آخرش IP باشه بلد نیستی این ویدئو رو ببین.

 56. ۹۰ ثانیه رایگان
  OAT

  درس 56OAT

  در این ویدئو املای سه کلمه که توی انگلیسی حروف مشترک با قایق داره رو یاد می‌گیریم.

 57. ۹۰ ثانیه رایگان
  OCK

  درس 57OCK

  این ویدئو سه کلمه که توی حروف OCK‌ مشترک هستن رو آموزش می‌ده.

 58. ۹۰ ثانیه رایگان
  OG

  درس 58OG

  می‌خوای یاد بگیری سگ، کنده و قورباغه چجوری نوشته می‌شه؟

 59. ۹۰ ثانیه رایگان
  OO

  درس 59OO

  در این ویدئو سه کلمه یاد می‌گیریم که توی حروف OO مشترک هستن.

 60. ۹۰ ثانیه رایگان
  OOK

  درس 60OOK

  می‌دونستی کتاب و آشپزی کردن توی انگلیسی حروف مشترک باهم دارن؟ یه کلمه دیگه که باهاشون ح...

 61. ۹۰ ثانیه رایگان
  OOM

  درس 61OOM

  چندتا کلمه انگلیسی می‌شناسی که آخر همه‌شون OOM باشه؟

 62. ۹۰ ثانیه رایگان
  OON

  درس 62OON

  دوست داری بدونی ماه، بادکنک و قاشق به انگلیسی چی می‌شه؟

 63. ۹۰ ثانیه رایگان
  OP

  درس 63OP

  در این ویدئو با سه کلمه فرفره،‌ فروشگاه و تی آشنا می‌شیم.

 64. ۹۰ ثانیه رایگان
  OT

  درس 64OT

  در این ویدئو املای سه کلمه که حروف مشترک OT دارند رو آموزش می‌بینیم.

 65. ۹۰ ثانیه رایگان
  UG

  درس 65UG

  دوست داری بدونی ماگ توی انگلیسی چجوری نوشته می‌شه و چه کلمات دیگه‌ای هست که حروف مشترک ...

هر وقت که بخواهی،
هر جا که باشی!

فقط کافیست لپ‌تاپ، موبایل یا تبلت را برداری و وارد فیلیمومدرسه شوی.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی