زبان انگلیسی

 1. ۹۰ ثانیه رایگان
  صحبت با والدین

  درس 0صحبت با والدین

  والدین محترم، در این قسمت با خود شما گفتگو می‌کنیم. اگر شما در تماشای ویدئوها همراه ب...

 2. ۹۰ ثانیه رایگان
  Greeting

  درس 1Greeting

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز بتونه خودش رو معرفی کنه و ساختار های ساده ...

 3. ۹۰ ثانیه رایگان
  Color

  درس 2Color

  تو این قسمت دانش آموز علاوه بر مرور رنگ های یاد گرفته با ۴ رنگ بنفش، صورتی، زرد و نارنج...

 4. ۹۰ ثانیه رایگان
  My face

  درس 3My face

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز قسمت های مختلف بدن رو بشناسه و بتونه تشخیص...

 5. ۹۰ ثانیه رایگان
  Number

  درس 4Number

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز اعداد ۱ تا ۱۰ رو بشناسه و با جملات ساده آش...

 6. ۹۰ ثانیه رایگان
  Farm animals

  درس 5Farm animals

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز الگوهای دستوری ساده رو یاد می‌گیره و بعدهم...

 7. ۹۰ ثانیه رایگان
  Family

  درس 6Family

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز اعضای خانواده رو بشناسه و نسبت هارو یاد بگ...

 8. ۹۰ ثانیه رایگان
  Shapes

  درس 7Shapes

  تو این قسمت دانش آموز با ۳تا شکل هندسی دایره، مربع و مثلث آشنا می‌شه. کلماتی که با دید...

 9. ۹۰ ثانیه رایگان
  Feelings

  درس 8Feelings

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز سه احساس مختلف رو یاد بگیره و با ساختارهای...

 10. ۹۰ ثانیه رایگان
  Toys

  درس 9Toys

  تو این قسمت دانش‌آموز اسباب بازی هارو به انگلیسی و استفاده ازشون تو جمله‌های ساده یاد م...

 11. ۹۰ ثانیه رایگان
  Fruit

  درس 10Fruit

  تو این قسمت دانش‌آموز با اسامی میوه ها به انگلیسی آشنا می‌شه و رنگ‌ها و اعدادی که قبلا ...

 12. ۹۰ ثانیه رایگان
  Weather

  درس 11Weather

  تو این قسمت دانش‌آموز با آب و هوا و انواعش آشنا می‌شه و ساختن جملات ساده با اونا رو یاد...

 13. ۹۰ ثانیه رایگان
  Clothes

  درس 12Clothes

  تو این قسمت دانش‌آموز با لباس‌ها و اسامی‌شون آشنا می‌شه و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اونا...

 14. ۹۰ ثانیه رایگان
  Vegetables

  درس 13Vegetables

  تو این قسمت دانش‌آموز با سبزیجات و نحوه‌ی جمله‌بندی‌های ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 15. ۹۰ ثانیه رایگان
  Jobs

  درس 14Jobs

  تو این قسمت دانش‌آموز با مشاغل مختلف و نحوه‌ی جمله‌بندی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 16. ۹۰ ثانیه رایگان
  Playground

  درس 15Playground

  تو این قسمت دانش‌آموز با لوازم بازی پارک آشنا می‌شه و یاد می‌گیره باهاشون جمله‌های ساده...

 17. ۹۰ ثانیه رایگان
  Parts of the house

  درس 16Parts of the house

  تو این قسمت دانش‌آموز با فضاهای مختلف خونه آشنا میشه و یاد می‌گیره باهاشون جمله‌های ساد...

 18. ۹۰ ثانیه رایگان
  Zoo Animals

  درس 17Zoo Animals

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۴تا از حیوانات باغ‌وحش و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌ش...

 19. ۹۰ ثانیه رایگان
  Sense

  درس 18Sense

  تو این قسمت دانش‌آموز با حواس پنجگانه‌ و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 20. ۹۰ ثانیه رایگان
  Daily routines

  درس 19Daily routines

  تو این قسمت دانش‌آموز با کارهای روزمره و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 21. ۹۰ ثانیه رایگان
  Prepositions

  درس 20Prepositions

  تو این قسمت دانش‌آموز با حروف اضافه و کاربردشون تو جملات ساده آشنا می‌شه. کلماتی که با...

 22. ۹۰ ثانیه رایگان
  Stationary

  درس 21Stationary

  تو این قسمت دانش‌آموز با لوازم تحریر و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اونها آشنا می‌شه. کلما...

 23. ۹۰ ثانیه رایگان
  Food

  درس 22Food

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۳ نوع غذا و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با اونها آشنا می‌شه. کلماتی...

 24. ۹۰ ثانیه رایگان
  Transportation

  درس 23Transportation

  تو این قسمت دانش‌آموز با وسایل نقلیه و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. کلم...

 25. ۹۰ ثانیه رایگان
  Seasons

  درس 24Seasons

  تو این قسمت دانش‌آموز با فصل‌ها و نحوه جمله سازی ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. کلماتی که ...

 26. ۹۰ ثانیه رایگان
  taste

  درس 25taste

  تو این قسمت دانش‌آموز با مزه‌ها و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلماتی که با...

 27. ۹۰ ثانیه رایگان
  like and dislike

  درس 26like and dislike

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه پاسخ دادن و ساختن جمله‌های، من .... دوست دارم. من ........

 28. ۹۰ ثانیه رایگان
  Days of the week

  درس 27Days of the week

  تو این قسمت دانش‌آموز با روزهای هفته و نحوه جمله سازی و نحوه کاربردشون تو جمله آشنا می‌...

 29. ۹۰ ثانیه رایگان
  ability

  درس 28ability

  تو این قسمت دانش‌آموز با طرز کاربرد عبارت can و can't تو جمله و نحوه‌ی جمله‌سازی با اون...

 30. ۹۰ ثانیه رایگان
  Meals

  درس 29Meals

  تو این قسمت دانش‌آموز با وعده‌های غذایی و نحوه جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی ک...

 31. ۹۰ ثانیه رایگان
  Months of the year

  درس 30Months of the year

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۱۲ ماه سال و نحوه جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی که با...

 32. ۹۰ ثانیه رایگان
  Greeting

  درس 31Greeting

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی سلام و احوال‌پرسی آشنا می‌شه. کلمات و ساختارهایی که با...

 33. ۹۰ ثانیه رایگان
  Colors

  درس 32Colors

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان رنگ‌های روشن و تیره و نحوه‌ی جمله‌سازی با اونها آش...

 34. ۹۰ ثانیه رایگان
  Parts of body

  درس 33Parts of body

  تو این قسمت دانش‌آموز با قسمت‌های مختلف اعضای بدن و نحوه‌ی بیانشون آشنا می‌شه و یاد می‌...

 35. ۹۰ ثانیه رایگان
  Numbers

  درس 34Numbers

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اعداد ۱۱ تا ۱۵ و نحوه‌ی جمله سازی باهاشون آشنا می‌...

 36. ۹۰ ثانیه رایگان
  Farm animals

  درس 35Farm animals

  "تو این قسمت دانش‌آموز با حیوون‌های مزرعه و نحوه‌ی جمله سازی با اونها آشنا می‌شه. کلم...

 37. ۹۰ ثانیه رایگان
  Family

  درس 36Family

  "تو این قسمت دانش‌آموز با خانواده و نحوه‌ی بیان پدربزرگ و مادربزرگ و جمله سازی با این ک...

 38. ۹۰ ثانیه رایگان
  Shapes

  درس 37Shapes

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اشکال هندسی جدید و جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. ...

 39. ۹۰ ثانیه رایگان
  Feelings

  درس 38Feelings

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان سه تا از احساس‌های جدید آشنا می‌شه و نحوه‌ی جمله‌س...

 40. ۹۰ ثانیه رایگان
  Toys

  درس 39Toys

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اسباب بازی‌ها تو جملات ساده و کوتاه آشنا می‌شه. کل...

 41. ۹۰ ثانیه رایگان
  Fruits

  درس 40Fruits

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان میوه‌ها جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی که ...

 42. ۹۰ ثانیه رایگان
  Weather

  درس 41Weather

  تو این قسمت دانش‌آموز با آب و هوا و نحوه‌ی بیان انواع آب و هوا به انگلیسی آشنا می‌شه. ...

 43. ۹۰ ثانیه رایگان
   Winter Clothing

  درس 42 Winter Clothing

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان لباس‌های زمستونیش با جملات ساده آشنا می‌شه. کلماتی...

 44. ۹۰ ثانیه رایگان
  Vegetables

  درس 43Vegetables

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان انواع سبزیجات و جمله‌سازی‌های ساده با اون‌ها آشنا ...

 45. ۹۰ ثانیه رایگان
  Jobs

  درس 44Jobs

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان شغل‌ها و جمله‌سازی‌های ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. ...

 46. ۹۰ ثانیه رایگان
  playground

  درس 45playground

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان وسایل بازی پارک و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با اون‌ها ...

 47. ۹۰ ثانیه رایگان
  Parts of the house

  درس 46Parts of the house

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان قسمت‌های مختلف منزل و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اون...

 48. ۹۰ ثانیه رایگان
  Zoo animals

  درس 47Zoo animals

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان حیوانات مختلف و نحوه‌ی به کار بردن اون‌ها تو جمله ...

 49. ۹۰ ثانیه رایگان
  Sense

  درس 48Sense

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان حس‌های مختلفی که داره و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با ا...

 50. ۹۰ ثانیه رایگان
  daily routins

  درس 49daily routins

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان کارهای روزانه‌ش و جمله‌سازی ساده با اون‌ها آشنا می...

 51. ۹۰ ثانیه رایگان
  Preposition

  درس 50Preposition

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده از حروف اضافه تو جمله‌سازی‌ها آشنا می‌شه...

 52. ۹۰ ثانیه رایگان
  Stationary

  درس 51Stationary

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان لواز‌م التحریرش و استفاده‌ی اونها تو جمله آشنا می‌...

 53. ۹۰ ثانیه رایگان
  Food

  درس 52Food

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان غذاهای مختلف و استفاده‌ی اونها تو جمله آشنا می‌شه....

 54. ۹۰ ثانیه رایگان
  Transportation

  درس 53Transportation

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده‌ی لوازم نقلیه تو جمله آشنا می‌شه. کلمات...

 55. ۹۰ ثانیه رایگان
  Sea creatures

  درس 54Sea creatures

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده‌ی حیوانات دریایی تو جمله آشنا می‌شه. کل...

 56. ۹۰ ثانیه رایگان
  Taste

  درس 55Taste

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان مزه‌های مختلف و استفاده‌ی اون‌ها تو جملات ساده آشن...

 57. ۹۰ ثانیه رایگان
  Ability

  درس 56Ability

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان توانایی فردی و استفاده اون‌ها تو جملات آشنا می‌شه....

 58. ۹۰ ثانیه رایگان
  places in the town

  درس 57places in the town

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان مکان‌های مختلف شهر و جمله‌سازی با اون‌ها آشنا می‌ش...

 59. ۹۰ ثانیه رایگان
  Like and dislike

  درس 58Like and dislike

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان چیزهایی که دوست داره یا نداره و نحوه جمله‌سازی با ...

 60. ۹۰ ثانیه رایگان
  Planets

  درس 59Planets

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۳ تا سیاره و نحوه‌ی استفاده از اون‌ها تو جمله آشنا می‌شه. کلم...

 61. ۹۰ ثانیه رایگان
  Shopping

  درس 60Shopping

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان جملات مناسب هنگام خرید آشنا می‌شه. ساختارهایی که ب...

هر وقت که بخواهی،
هر جا که باشی!

فقط کافیست لپ‌تاپ، موبایل یا تبلت را برداری و وارد فیلیمومدرسه شوی.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی