زبان انگلیسی پایه اول

صحبت با والدین

درس ۰صحبت با والدین

والدین محترم، در این قسمت با خود شما گفتگو می‌کنیم. اگر شما در تماشای ویدئوها همراه ب...

Greeting

درس ۱Greeting

تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز بتونه خودش رو معرفی کنه و ساختار های ساده ...

Color

درس ۲Color

تو این قسمت دانش آموز علاوه بر مرور رنگ های یاد گرفته با ۴ رنگ بنفش، صورتی، زرد و نارنج...

My face

درس ۳My face

تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز قسمت های مختلف بدن رو بشناسه و بتونه تشخیص...

Number

درس ۴Number

تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز اعداد ۱ تا ۱۰ رو بشناسه و با جملات ساده آش...

Farm animals

درس ۵Farm animals

تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز الگوهای دستوری ساده رو یاد می‌گیره و بعدهم...

Family

درس ۶Family

تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز اعضای خانواده رو بشناسه و نسبت هارو یاد بگ...

Shapes

درس ۷Shapes

تو این قسمت دانش آموز با ۳تا شکل هندسی دایره، مربع و مثلث آشنا می‌شه. کلماتی که با دید...

Feelings

درس ۸Feelings

تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز سه احساس مختلف رو یاد بگیره و با ساختارهای...

Toys

درس ۹Toys

تو این قسمت دانش‌آموز اسباب بازی هارو به انگلیسی و استفاده ازشون تو جمله‌های ساده یاد م...

Fruit

درس ۱۰Fruit

تو این قسمت دانش‌آموز با اسامی میوه ها به انگلیسی آشنا می‌شه و رنگ‌ها و اعدادی که قبلا ...

Weather

درس ۱۱Weather

تو این قسمت دانش‌آموز با آب و هوا و انواعش آشنا می‌شه و ساختن جملات ساده با اونا رو یاد...

Clothes

درس ۱۲Clothes

تو این قسمت دانش‌آموز با لباس‌ها و اسامی‌شون آشنا می‌شه و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اونا...

Vegetables

درس ۱۳Vegetables

تو این قسمت دانش‌آموز با سبزیجات و نحوه‌ی جمله‌بندی‌های ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

Jobs

درس ۱۴Jobs

تو این قسمت دانش‌آموز با مشاغل مختلف و نحوه‌ی جمله‌بندی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

Playground

درس ۱۵Playground

تو این قسمت دانش‌آموز با لوازم بازی پارک آشنا می‌شه و یاد می‌گیره باهاشون جمله‌های ساده...

Parts of the house

درس ۱۶Parts of the house

تو این قسمت دانش‌آموز با فضاهای مختلف خونه آشنا میشه و یاد می‌گیره باهاشون جمله‌های ساد...

Zoo Animals

درس ۱۷Zoo Animals

تو این قسمت دانش‌آموز با ۴تا از حیوانات باغ‌وحش و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌ش...

Sense

درس ۱۸Sense

تو این قسمت دانش‌آموز با حواس پنجگانه‌ و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

Daily routines

درس ۱۹Daily routines

تو این قسمت دانش‌آموز با کارهای روزمره و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

Prepositions

درس ۲۰Prepositions

تو این قسمت دانش‌آموز با حروف اضافه و کاربردشون تو جملات ساده آشنا می‌شه. کلماتی که با...

Stationary

درس ۲۱Stationary

تو این قسمت دانش‌آموز با لوازم تحریر و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اونها آشنا می‌شه. کلما...

Food

درس ۲۲Food

تو این قسمت دانش‌آموز با ۳ نوع غذا و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با اونها آشنا می‌شه. کلماتی...

Transportation

درس ۲۳Transportation

تو این قسمت دانش‌آموز با وسایل نقلیه و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. کلم...

Seasons

درس ۲۴Seasons

تو این قسمت دانش‌آموز با فصل‌ها و نحوه جمله سازی ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. کلماتی که ...

taste

درس ۲۵taste

تو این قسمت دانش‌آموز با مزه‌ها و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلماتی که با...

like and dislike

درس ۲۶like and dislike

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه پاسخ دادن و ساختن جمله‌های، من .... دوست دارم. من ........

Days of the week

درس ۲۷Days of the week

تو این قسمت دانش‌آموز با روزهای هفته و نحوه جمله سازی و نحوه کاربردشون تو جمله آشنا می‌...

ability

درس ۲۸ability

تو این قسمت دانش‌آموز با طرز کاربرد عبارت can و can't تو جمله و نحوه‌ی جمله‌سازی با اون...

Meals

درس ۲۹Meals

تو این قسمت دانش‌آموز با وعده‌های غذایی و نحوه جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی ک...

Months of the year

درس ۳۰Months of the year

تو این قسمت دانش‌آموز با ۱۲ ماه سال و نحوه جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی که با...

Greeting

درس ۳۱Greeting

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی سلام و احوال‌پرسی آشنا می‌شه. کلمات و ساختارهایی که با...

Colors

درس ۳۲Colors

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان رنگ‌های روشن و تیره و نحوه‌ی جمله‌سازی با اونها آش...

Parts of body

درس ۳۳Parts of body

تو این قسمت دانش‌آموز با قسمت‌های مختلف اعضای بدن و نحوه‌ی بیانشون آشنا می‌شه و یاد می‌...

Numbers

درس ۳۴Numbers

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اعداد ۱۱ تا ۱۵ و نحوه‌ی جمله سازی باهاشون آشنا می‌...

Farm animals

درس ۳۵Farm animals

"تو این قسمت دانش‌آموز با حیوون‌های مزرعه و نحوه‌ی جمله سازی با اونها آشنا می‌شه. کلم...

Family

درس ۳۶Family

"تو این قسمت دانش‌آموز با خانواده و نحوه‌ی بیان پدربزرگ و مادربزرگ و جمله سازی با این ک...

Shapes

درس ۳۷Shapes

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اشکال هندسی جدید و جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. ...

Feelings

درس ۳۸Feelings

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان سه تا از احساس‌های جدید آشنا می‌شه و نحوه‌ی جمله‌س...

Toys

درس ۳۹Toys

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اسباب بازی‌ها تو جملات ساده و کوتاه آشنا می‌شه. کل...

Fruits

درس ۴۰Fruits

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان میوه‌ها جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی که ...

Weather

درس ۴۱Weather

تو این قسمت دانش‌آموز با آب و هوا و نحوه‌ی بیان انواع آب و هوا به انگلیسی آشنا می‌شه. ک...

 Winter Clothing

درس ۴۲ Winter Clothing

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان لباس‌های زمستونیش با جملات ساده آشنا می‌شه. کلماتی...

Vegetables

درس ۴۳Vegetables

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان انواع سبزیجات و جمله‌سازی‌های ساده با اون‌ها آشنا ...

Jobs

درس ۴۴Jobs

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان شغل‌ها و جمله‌سازی‌های ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. ...

playground

درس ۴۵playground

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان وسایل بازی پارک و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با اون‌ها ...

Parts of the house

درس ۴۶Parts of the house

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان قسمت‌های مختلف منزل و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اون...

Zoo animals

درس ۴۷Zoo animals

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان حیوانات مختلف و نحوه‌ی به کار بردن اون‌ها تو جمله ...

Sense

درس ۴۸Sense

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان حس‌های مختلفی که داره و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با ا...

daily routins

درس ۴۹daily routins

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان کارهای روزانه‌ش و جمله‌سازی ساده با اون‌ها آشنا می...

Preposition

درس ۵۰Preposition

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده از حروف اضافه تو جمله‌سازی‌ها آشنا می‌شه...

Stationary

درس ۵۱Stationary

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان لواز‌م التحریرش و استفاده‌ی اونها تو جمله آشنا می‌...

Food

درس ۵۲Food

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان غذاهای مختلف و استفاده‌ی اونها تو جمله آشنا می‌شه....

Transportation

درس ۵۳Transportation

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده‌ی لوازم نقلیه تو جمله آشنا می‌شه. کلمات...

Sea creatures

درس ۵۴Sea creatures

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده‌ی حیوانات دریایی تو جمله آشنا می‌شه. کل...

Taste

درس ۵۵Taste

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان مزه‌های مختلف و استفاده‌ی اون‌ها تو جملات ساده آشن...

Ability

درس ۵۶Ability

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان توانایی فردی و استفاده اون‌ها تو جملات آشنا می‌شه....

places in the town

درس ۵۷places in the town

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان مکان‌های مختلف شهر و جمله‌سازی با اون‌ها آشنا می‌ش...

Like and dislike

درس ۵۸Like and dislike

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان چیزهایی که دوست داره یا نداره و نحوه جمله‌سازی با ...

Planets

درس ۵۹Planets

تو این قسمت دانش‌آموز با ۳ تا سیاره و نحوه‌ی استفاده از اون‌ها تو جمله آشنا می‌شه. کلم...

Shopping

درس ۶۰Shopping

تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان جملات مناسب هنگام خرید آشنا می‌شه. ساختارهایی که ب...

بسته‌ ۶ ماهه را با تخفیف ویژه خریداری کنید!

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.