کسر (۳/۸)

فرض کنید به پارچه‌فروشی رفته و می‌خواهید ۲ و ۳/۱۰ متر پارچه را برای خودتان و ۳ و ۱/۵ متر برای مادرتان بخرید. در مجموع باید چند متر پارچه بخرید؟ باید این دو عدد مخلوط را با هم جمع کنیم. برای جمع دو عدد مخلوط، راه‌هایی وجود داردکه در این قسمت آنها را بررسی می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۲۷ و ۲۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)