کسر(۶/۸)

۱/۶ از جمعیت یک کشور را دانش‌آموزان به خود اختصاص داده‌اند. ۳/۵ از آنها، دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی هستند؛ یعنی چه کسری از کل جمعیت کشور، دانش‌آموز مقطع ابتدایی است؟ برای حل این سوال باید از ضرب اعداد کسری در اعداد کسری استفاده کنیم که در این قسمت با حل مثال این مبحث را یاد می‌گیریم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۳۴ و ۳۵ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)