کسر (۷/۸)

اگر شما ۳/۴ کیلوگرم طالبی خریده باشید و بخواهید آن را بین ۵ نفر به مقدار مساوی تقسیم کنید؛ به هر نفر چند کیلوگرم طالبی می‌رسد؟ اگه بخواهید ۱۱متر پارچه را به تکه‌های ۱/۳ متری تقسیم کنید؛ چند تکه پارچه خواهید داشت؟ در این قسمت با تقسیم کسرها و جواب این سوالات آشنا می‌شویم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)