زبان انگلیسی

 1. صحبت با والدین
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 0صحبت با والدین

  والدین محترم، در این قسمت با خود شما گفتگو می‌کنیم. اگر شما در تماشای ویدئوها همراه ب...

 2. Greeting
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 1Greeting

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز بتونه خودش رو معرفی کنه و ساختار های ساده ...

 3. Color
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 2Color

  تو این قسمت دانش آموز علاوه بر مرور رنگ های یاد گرفته با ۴ رنگ بنفش، صورتی، زرد و نارنج...

 4. My face
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 3My face

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز قسمت های مختلف بدن رو بشناسه و بتونه تشخیص...

 5. Number
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 4Number

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز اعداد ۱ تا ۱۰ رو بشناسه و با جملات ساده آش...

 6. Farm animals
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 5Farm animals

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز الگوهای دستوری ساده رو یاد می‌گیره و بعدهم...

 7. Family
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 6Family

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز اعضای خانواده رو بشناسه و نسبت هارو یاد بگ...

 8. Shapes
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 7Shapes

  تو این قسمت دانش آموز با ۳تا شکل هندسی دایره، مربع و مثلث آشنا می‌شه. کلماتی که با دید...

 9. Feelings
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 8Feelings

  تو این قسمت نکاتی رو یاد می دیم که دانش آموز سه احساس مختلف رو یاد بگیره و با ساختارهای...

 10. Toys
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 9Toys

  تو این قسمت دانش‌آموز اسباب بازی هارو به انگلیسی و استفاده ازشون تو جمله‌های ساده یاد م...

 11. Fruit
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 10Fruit

  تو این قسمت دانش‌آموز با اسامی میوه ها به انگلیسی آشنا می‌شه و رنگ‌ها و اعدادی که قبلا ...

 12. Weather
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 11Weather

  تو این قسمت دانش‌آموز با آب و هوا و انواعش آشنا می‌شه و ساختن جملات ساده با اونا رو یاد...

 13. Clothes
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 12Clothes

  تو این قسمت دانش‌آموز با لباس‌ها و اسامی‌شون آشنا می‌شه و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اونا...

 14. Vegetables
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 13Vegetables

  تو این قسمت دانش‌آموز با سبزیجات و نحوه‌ی جمله‌بندی‌های ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 15. Jobs
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 14Jobs

  تو این قسمت دانش‌آموز با مشاغل مختلف و نحوه‌ی جمله‌بندی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 16. Playground
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 15Playground

  تو این قسمت دانش‌آموز با لوازم بازی پارک آشنا می‌شه و یاد می‌گیره باهاشون جمله‌های ساده...

 17. Parts of the house
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 16Parts of the house

  تو این قسمت دانش‌آموز با فضاهای مختلف خونه آشنا میشه و یاد می‌گیره باهاشون جمله‌های ساد...

 18. Zoo Animals
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 17Zoo Animals

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۴تا از حیوانات باغ‌وحش و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌ش...

 19. Sense
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 18Sense

  تو این قسمت دانش‌آموز با حواس پنجگانه‌ و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 20. Daily routines
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 19Daily routines

  تو این قسمت دانش‌آموز با کارهای روزمره و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلمات...

 21. Prepositions
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 20Prepositions

  تو این قسمت دانش‌آموز با حروف اضافه و کاربردشون تو جملات ساده آشنا می‌شه. کلماتی که با...

 22. Stationary
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 21Stationary

  تو این قسمت دانش‌آموز با لوازم تحریر و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اونها آشنا می‌شه. کلما...

 23. Food
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 22Food

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۳ نوع غذا و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با اونها آشنا می‌شه. کلماتی...

 24. Transportation
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 23Transportation

  تو این قسمت دانش‌آموز با وسایل نقلیه و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. کلم...

 25. Seasons
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 24Seasons

  تو این قسمت دانش‌آموز با فصل‌ها و نحوه جمله سازی ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. کلماتی که ...

 26. taste
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 25taste

  تو این قسمت دانش‌آموز با مزه‌ها و نحوه جمله سازی ساده با اونا آشنا می‌شه. کلماتی که با...

 27. like and dislike
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 26like and dislike

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه پاسخ دادن و ساختن جمله‌های، من .... دوست دارم. من ........

 28. Days of the week
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 27Days of the week

  تو این قسمت دانش‌آموز با روزهای هفته و نحوه جمله سازی و نحوه کاربردشون تو جمله آشنا می‌...

 29. ability
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 28ability

  تو این قسمت دانش‌آموز با طرز کاربرد عبارت can و can't تو جمله و نحوه‌ی جمله‌سازی با اون...

 30. Meals
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 29Meals

  تو این قسمت دانش‌آموز با وعده‌های غذایی و نحوه جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی ک...

 31. Months of the year
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 30Months of the year

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۱۲ ماه سال و نحوه جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی که با...

 32. Greeting
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 31Greeting

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی سلام و احوال‌پرسی آشنا می‌شه. کلمات و ساختارهایی که با...

 33. Colors
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 32Colors

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان رنگ‌های روشن و تیره و نحوه‌ی جمله‌سازی با اونها آش...

 34. Parts of body
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 33Parts of body

  تو این قسمت دانش‌آموز با قسمت‌های مختلف اعضای بدن و نحوه‌ی بیانشون آشنا می‌شه و یاد می‌...

 35. Numbers
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 34Numbers

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اعداد ۱۱ تا ۱۵ و نحوه‌ی جمله سازی باهاشون آشنا می‌...

 36. Farm animals
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 35Farm animals

  "تو این قسمت دانش‌آموز با حیوون‌های مزرعه و نحوه‌ی جمله سازی با اونها آشنا می‌شه. کلم...

 37. Family
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 36Family

  تو این قسمت دانش‌آموز با خانواده و نحوه‌ی بیان پدربزرگ و مادربزرگ و جمله سازی با این کل...

 38. Shapes
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 37Shapes

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اشکال هندسی جدید و جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. ...

 39. Feelings
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 38Feelings

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان سه تا از احساس‌های جدید آشنا می‌شه و نحوه‌ی جمله‌س...

 40. Toys
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 39Toys

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان اسباب بازی‌ها تو جملات ساده و کوتاه آشنا می‌شه. کل...

 41. Fruits
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 40Fruits

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان میوه‌ها جمله‌سازی با اونها آشنا می‌شه. کلماتی که ...

 42. Weather
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 41Weather

  تو این قسمت دانش‌آموز با آب و هوا و نحوه‌ی بیان انواع آب و هوا به انگلیسی آشنا می‌شه. ...

 43. Winter Clothing
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 42 Winter Clothing

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان لباس‌های زمستونیش با جملات ساده آشنا می‌شه. کلماتی...

 44. Vegetables
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 43Vegetables

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان انواع سبزیجات و جمله‌سازی‌های ساده با اون‌ها آشنا ...

 45. Jobs
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 44Jobs

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان شغل‌ها و جمله‌سازی‌های ساده با اون‌ها آشنا می‌شه. ...

 46. playground
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 45playground

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان وسایل بازی پارک و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با اون‌ها ...

 47. Parts of the house
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 46Parts of the house

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان قسمت‌های مختلف منزل و نحوه‌ی جمله سازی ساده با اون...

 48. Zoo animals
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 47Zoo animals

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان حیوانات مختلف و نحوه‌ی به کار بردن اون‌ها تو جمله ...

 49. Sense
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 48Sense

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان حس‌های مختلفی که داره و نحوه‌ی جمله‌سازی ساده با ا...

 50. daily routins
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 49daily routins

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان کارهای روزانه‌ش و جمله‌سازی ساده با اون‌ها آشنا می...

 51. Preposition
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 50Preposition

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده از حروف اضافه تو جمله‌سازی‌ها آشنا می‌شه...

 52. Stationary
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 51Stationary

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان لواز‌م التحریرش و استفاده‌ی اونها تو جمله آشنا می‌...

 53. Food
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 52Food

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان غذاهای مختلف و استفاده‌ی اونها تو جمله آشنا می‌شه....

 54. Transportation
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 53Transportation

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده‌ی لوازم نقلیه تو جمله آشنا می‌شه. کلمات...

 55. Sea creatures
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 54Sea creatures

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان و استفاده‌ی حیوانات دریایی تو جمله آشنا می‌شه. کل...

 56. Taste
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 55Taste

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان مزه‌های مختلف و استفاده‌ی اون‌ها تو جملات ساده آشن...

 57. Ability
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 56Ability

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان توانایی فردی و استفاده اون‌ها تو جملات آشنا می‌شه....

 58. places in the town
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 57places in the town

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان مکان‌های مختلف شهر و جمله‌سازی با اون‌ها آشنا می‌ش...

 59. Like and dislike
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 58Like and dislike

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان چیزهایی که دوست داره یا نداره و نحوه جمله‌سازی با ...

 60. Planets
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 59Planets

  تو این قسمت دانش‌آموز با ۳ تا سیاره و نحوه‌ی استفاده از اون‌ها تو جمله آشنا می‌شه. کلم...

 61. Shopping
  ۹۰ ثانیه رایگان

  درس 60Shopping

  تو این قسمت دانش‌آموز با نحوه‌ی بیان جملات مناسب هنگام خرید آشنا می‌شه. ساختارهایی که ب...

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی