زمین (اندوخته‌ی طبیعی و ظروف آشپزخانه)

ما در زندگی روزمره‌ از مواد مختلفی برای رفع نیازهایمان استفاده می‌کنیم. برای نمونه از سیمان، آهن و شیشه در ساخت ساختمان بهره می‌گیریم. تا به حال فکر کرده‌اید که موادی مثل شیشه، چگونه به دست می‌آیند؟ در این قسمت، قرار است با ماده‌ی سازنده و نحوه‌ی تولید ابزارهایی آشنا شویم که روزانه از آنها استفاده‌ی بسیار می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۲ تا ۴۵ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)