چگالی ۱/۲

تا به حال پیش آمده که کنار دریا بایستید و سعی کنید سنگ‌های کوچک را طوری پرتاب کنید که به آب برخورد کرده و چند متری روی سطح آب، جلو برود؟ ما که گاهی مسابقه می‌دادیم تا ببینیم چه کسی می‌تواند بهتر بازی کند. در آخر هم سنگ، چند متر جلو می‌رفت ولی غرق می‌شد. غرق شدن این سنگ‌ها به نظر موضوع ساده‌ای است. اما هیچ کدام از ما به این فکر نکردیم که چرا سنگ ۵ گرمی غرق می‌شود؛ ولی کشتی‌هایی با چندین هزار تُن جرم، به راحتی پهنه دریا را می‌شکافند و روی آب به راحتی شناور می‌مانند. در این قسمت با یادگیری کمیتی به نام چگالی، علت این اتفاق را می‌فهمیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۹ و ۱۰ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)