هیزم و آتش

برای روشن کردن آتش و گرم شدن به هیزم نیاز داریم. تو این قسمت باهم دیگه طرز کشیدن هیزم و آتش رو یاد می‌گیریم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)