آقا و خانم گربه

حتما توی کوچه و خیابون زیاد گربه دیدید. امروز نقاشی دوتا از همون گربه‌ها رو کنار هم می‌کشیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)