وقتی با مامانمون می‌ریم گردش

تو تابستون‌ها با مامانمون می‌ریم گردش و بازی تو پارک یا بیرون تو این قسمت می‌خوایم خودمون رو نقاشی بکشیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)