خورشید خانوم

برای این که روز بشه باید خورشید خانوم مهربون بیاد و نورش رو بهمون بتابونه تا روز بشه و ما بتونیم همه چیز رو خوب ببنیم. بریم باهم دیگه تو این قسمت خورشید خانوم خوشگل و مهربون رو نقاشی کنیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)