شکلک گریان

وقتی خیلی غمگینی برای این که نشونش بدی از چه شکلکی استفاده می‌کنی؟ آفرین شکلک گریان. بریم باهم این شکلک رو بکشیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)