درس سَرباز ( تدریس نشانه‌ی ز )

در این قسمت، داستانی زیبا از دوستی زنبور کوچولو با یک کرم ابریشم را می‌شنویم که تبدیل به پروانه‌ای زیبا می‌شود. سپس با شکل نشانه‌ی (ز) و ترکیب آن با صداهای مختلف آشنا می‌شویم و همراه با هم، کلمات و جملات مربوط به این نشانه را می‌خوانیم و می‌نویسیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۵ و ۴۶ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی