درس نان (نشانه‌ی ن)

مراحل تهیه‌ی نان را می‌دانید؟ به نظر شما اسراف کردن نان، کار درستی است؟ در این قسمت، قرار است در کنار یاد گرفتن مراحل تهیه نان و جلوگیری از اسراف آن، با دو شکل نشانه‌ی (نــ غیر آخر) و (ن آخر) آشنا شویم و کلمات و جملات زیادی را مثال بزنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌ی ۴۱ کتابِ (بخوانیم) پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی