تدریس نشانه‌ی ( اَ ) اوّل و ( ـَـ ) غیر اوّل

در این قسمت با صدای ( اَ ) اوّل و ( ـَـ ) غیر اوّل آشنا می‌شویم و با ترکیب صداها و نشانه‌های فارسی، کلمه‌سازی می‌کنیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی