یک و دو و سه ، راه مدرسه

در این قسمت، قرار است در مورد نگاره‌ی سوم صحبت کنیم. این نگاره درباره‌ی خیابان و قوانین راهنمایی و رانندگی است. می‌خواهیم یاد بگیریم که در خیابان و هنگام مدرسه رفتن، چه قوانینی را رعایت کنیم و با پلیس‌ها و وظایفشان بیشتر آشنا شویم. در آخر نیز با هم کمی لوحه‌نویسی را تمرین خواهیم کرد. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی