بچّه‌ها، آماده برای مدرسه

در این قسمت، نگاره‌ی دوم کتاب فارسی را یاد می‌گیریم که شامل آموزش وسایل شخصی مثل مسواک، حوله، لیوان و دستمال است. همچنین در مورد آداب چگونه مدرسه رفتن و این که چه چیزهایی را باید با خود به مدرسه ببریم و چه چیزهایی را نمی‌توانیم ببریم هم صحبت می‌کنیم. در ادامه با استفاده از کارت‌های کلمات، تصویرخوانی کرده و لوحه‌نویسی صفحه‌های اول کتاب را تمرین می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی