تدریس نشانه‌ی ( آ اوّل ) و ( ا غیر اوّل )

در این قسمت، در یک قصّه‌ی زیبا با نشانه‌ی ( آ اوّل ) و ( ا غیر اوّل ) آشنا شده و جایگاه این نشانه‌ها را در کلمات، یاد می‌گیریم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی