بازی بازی تماشا

در این قسمت، با طبیعت و آب و هوای تمیز آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم که باید مراقب طبیعت باشیم و آن را برای دیگران حفظ کنیم. در این درس، تصویرخوانی کلمات جدیدی را می‌آموزیم و نوشتن لوحه‌های جدید را با هم تمرین می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی