از کلاس ما چه خبر؟

در این قسمت، در مورد کلاس و قوانین آن صحبت می‌کنیم و با تصویرخوانی تعدادی از کلمات آشنا می‌شویم. سپس با هم تمرین لوحه‌نویسی می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۲ و ۱۳ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی