بسازیم (قسمت آخر ترم اول)

در اطراف ما وسیله و مواد دور ریختنی بسیاری وجود دارد که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و چیزای جدید بسازیم. دقت کرده‌اید وقتی با دست‌های خودمان چیزی را می‌سازیم، حس بسیار خوبی به آن داریم؟! در این قسمت، چند ایده به شما می‌دهیم که با وسایل دور ریختنی و قابل بازیافت، می‌شود ساخت. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۶۲ و ۶۳ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)