نور و گیاهان

خورشید با گرما و نور خود، زمین را گرم و روشن می‏‌کند. مقدار کمی از نور خورشید به خانه‏‌ی ما یعنی کره‌ی زمین می‏‌رسد. همین مقدار کم، کافی است تا زمین برای ما انسان‏‌ها، جانوران و گیاهان، خانه‌ی خوبی برای زندگی کردن باشد. گیاهان با استفاده از نور خورشید رشد می‏‌کنند و برای خودشان و جاندارهای دیگر غذا درست می‌کنند. فکر می‌کنی اگر یک درخت بودی؛ چه احساسی به نور خورشید داشتی؟ اینگونه همیشه نور، گرما و البته سایه‌های که به خاطر خورشید درست می‌‏شود را دوست داری. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۲۷ و ۲۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)