جانوران در شب

بیشتر جانوران شب‌ها‏ استراحت می‏‌کنند ولی بعضی از آنها، شب‌ها‏ فعالیت کرده و برای تغذیه‌ به شکار می‌روند. به همین خاطر حواس قوی‌ای دارند. مثلا حس بویایی‌ آنها انقدر قوی است که از دور بتوانند شکارشان را تشخیص دهند. ما نیز باید شب‌ها را به استراحت بگذرانیم؛ اما افرادی هستند که شغل‌هایی با شیفت شب‌ دارند و به کار و فعالیت در طول شب می‌پردازند. برخی گیاهان هم هستند که در طی روز به خواب می‌روند و هنگامشب تازه باز می‌شوند. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌ی ۲۹ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)