تمیز باش و عزیز باش

در این قسمت داستان تمیز باش و عزیز باش، با مفهوم نظافت و پاکیزگی را می‌خوانیم: حنایی پاکیزگی و نظافت را دوست نداشت. همیشه پرهایش پر از گرد و خاک بود ... . سپس در مورد کلمه‌های هم‌معنی نکاتی را یاد می‌گیریم و چند مثال می‌زنیم. سپس درباره‌ی کلمه‌های تنوین‌دار در زبان فارسی نکته‌هایی را بیان می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۲۷ و ۲۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)