یادآوری (۲/۲)

در این قسمت به دوره‌ی مباحث‌ نشانه‌ی «ه، ی و صدای ای» از کلاس اول می‌پردازیم و کمی جمله‌سازی را تمرین می‌کنیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)