آموزش قرآن پایه اول

سلام۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱سلام

سلام حتما شنیده‌اید که می‌گویند سلام، سلامتی می‌آورد و سلامتی هم یکی از بزرگترین نعمت...

لطف خدا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲لطف خدا

خدا خیلی مهربان است. او نعمت‌های زیادی به ما داده که باعث می‌شود بهتر و راحت‌تر زندگی ک...

کتاب راهنما (قسمت آخر ترم اول)۹۰ ثانیه رایگان

درس ۳کتاب راهنما (قسمت آخر ترم اول)

اگر بخواهی دکتر شوی باید کتاب‌های پزشکی را بخوانی. هر کار دیگری که بخواهی انجام دهی بای...

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)