متخصص بازیابی موجودات منقرض شده

در این قسمت به معرفی شغل «متخصصان جانداران منقرض شده» پرداختیم. همون‌طور که از اسمش معلومه هدف ارزشمند این افراد بازیابی حیات موجودات منقرض شده از طریق DNAهای به جا مونده و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر کره زمینه.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)