برنامه‌نویس بیولوژیک

در این قسمت به شغلی عجیب به نام «برنامه‌نویسی بیولوژیک» پرداختیم. مهارت متخصصان این شغل، دستکاری و ارتقای عملکرد کوچکترین موجودات زنده جهان یعنی میکروارگانیسم‌هاست. از این ریزموجودات – مثل باکتری‌ها - می‌شه در بسیاری از صنایع و موقعیت‌های گوناگون همچون کشاورزی، پزشکی یا صنایع فضایی استفاده و به بازوی اطلاعاتی و اجرایی دانشمندان بدل کرد.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)