مزه‌ی شیرین شُکر

تا به حال پیش آمده که با خود فکر کنید چقدر خوب است که می‌توانید ببینید، صداها را بشنوید و یا حرف بزنید؟ اگر نمی‌توانستید ببینید یا بشنوید چه می‌شد؟ چقدر زندگی سخت‌تر بود؟ پس خدا را شکر می‌گوییم برای همه‌ی نعمت‌هایی که به ما داده است تا بتوانیم راحت‌تر زندگی کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های 2 تا 13 کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)