بت‌شکن

پیامبران، افرادی‌‌ هستند که خداوند متعال، آنها را برای هدایت مردم فرستاده است. پیامبران اولوالعزم، صاحب کتاب بوده و فرستاده‌های ویژه‌ی خداوند هستند. حضرت ابراهیم(ع) یکی از پیامبران اولوالعزم است که در این قسمت به بررسی داستان ایشان می‌پردازیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های 32 تا 35 کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)