اصطکاک (قسمت آخر ترم اول)

در چند قسمت قبل با چند نیروی غیر تماسی آشنا شدید. اما امروز می‌خواهیم درباره‌ی یک نیروی تماسی خیلی مهم صحبت کنیم. نیرویی که گاهی مزاحم حرکت است اما بدون آن هم بسیاری از کارها راه نمی‌افتد. دیده‌اید وقتی که یک تیله را روی زمین قل می‌دهید؛ بعد از مدتی متوقف می‌شود؟ معلوم است که یک نیرو در خلاف جهت حرکتش به آن وارد شده و باعث کند شدن حرکت و در نهایت ایستادن آن شده است. خب به نظر شما این نیرو از کجا آمده است؟ پاسخ به سطحی که تیله را روی آن حرکت داده‌ایم؛ ارتباط دارد. اگر تیله را روی سطح صاف‌تری قل دهیم؛ بیشتر حرکت می‌کند. پس هرچه دو سطحی که با هم در تماس هستند، صاف‌تر باشند؛ نیرویی که در حال مخالفت با حرکت است کمتر می‌شود. به این نیرو، اصطکاک گفته می‌شود. هر چه پستی‌ و بلندی بین دو سطح بیشتر باشد؛ نیروی اصطکاک هم بیشتر است. در وسایلی مثل دوچرخه که چرخ‌دنده‌ها با هم تماس دارند؛ باید مرتب آنها را روغن‌کاری کنیم که نیروی اصطکاک کمتر شود و راحت‌تر کار کنند. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۵۲ تا ۵۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)