نیرو و اثرهایش

در این قسمت نیز بحثمان را درباره‌ی نیرو ادامه می‌دهیم و با ویژگی‌های دیگری از این کمیت فیزیکی آشنا می‌شویم. مثلاً هر جا که نیرویی وارد شود؛ همیشه پای دو جسم در میان است. این ویژگی را اینطور توصیف می‌کنیم: نیرو اثر متقابل بین دو جسم است. نکته‌ی دیگری که درباره‌ی نیروها در این قسمت بررسی می‌شود؛ آثار نیرو بر اجسام مختلف است. این آثار متفاوت است؛ اما بیش از همه این ۵ اثر دیده می‌شوند:‌ تغییر شکل جسم، تغییر اندازه‌ی سرعت، توقف جسم، شروع به حرکت جسم، تغییر جهت حرکت جسم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۲ تا ۴۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)