شگفتی‌های گرانش

در این قسمت چیزهای جالبی راجع‌ به نیروی گرانش یاد می‌گیرید. نیروی گرانش زمین به تمام اجسامی که جرم دارند وارد می‌شود و آنها را به سمت زمین می‌کشد. این نیروی گرانش در ماه و سیاره‌های دیگر هم وجود دارد اما مقدار آن متفاوت است. مثلاً نیروی گرانش روی ماه یک‌ ششم نیروی گرانش روی زمین است. نکته‌ی بعدی این است که فضانوردها در شرایطی قرار می‌گیرند که نیروی گرانش را به‌ شکل متفاوتی تجربه می‌کنند. تجربه‌ای که شبیه به شرایط سقوط آزاد است. برای همین باید بدنشان برای این حالت آماده شود.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)