سرعت متوسط و تندی متوسط

با حرکت‌شناسی آشنا شدیم و از مسافت و جابه جایی صحبت کردیم. ولی برای توصیف بهتر و کامل‌تر حرکت یک متحرک، دانستن مسافتی که طی کرده یا برداری که جا به جا شده؛ کافی نیست. اگر بخواهیم حرکت متحرکی را دقیق‌تر بررسی کنیم؛ باید اطلاعاتی درباره‌ی زمان حرکت نیز داشته باشیم. به همین علت، سرعت اهمیت پیدا می‌کند که در این قسمت درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۲ تا ۴۷ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)