فرضیه گسترش بستر اقیانوس‌ها

تا به حال فکر کرده‌اید که رشته‌کوه‌ها چطور به وجود می‌آیند؟ به نحوه‌ی ایجاد زلزله و سونامی فکر کرده‌اید؟ یا اینکه وقتی اسم گسل را در روزنامه یا تلویزیون شنیدید با خودتان فکر کردید که این کلمه، به چه معناست؟ موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۶۷ تا ۷۰ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)